Apie mus

Vppc ,,Laimingas vaikas” įkūrėja, vadovė, vaikų ir paauglių psichologė

Esu vaikų ir paauglių psichologė Milda Karklytė – Palevičienė, penkioliktus metus dirbanti su vaikų ir paauglių psichologija. Išsilavinimą įgijau Vytauto Didžiojo universitete, daug patirties sėmiausi tarptautinėse erdvėse iš patyrusių Australijos psichologų. Ugdau vaikus ir paauglius, padedu jiems ir šeimos nariams, esant įvairiems sunkumams, atrandant įr įgyvendinant sprendimus. Konsultuoju tėvelius, pedagogus, vedu seminarus ir mokymus, užsiėmimus vaikams ir paaugliams, skaitau pranešimus konferencijose. Gilinuosi į naujausius ir efektyviausius, moksliniais tyrimais ir praktika pagrįstus metodus ir džiaugiuosi jų dėka pasiektais rezultatais praktikoje.

Tikiu, jog pasitikėjimu grįstas ryšys su vaiku – visa ko pagrindas. Kaip
jį kurti, įsisavinti, kokius įgūdžius stiprinti, o kokių stengtis
vengti, kaip suteikti vaikui reikiamų resursų, žinių, gebėjimų, jog jis
galėtų sėkmingai augti ir vystytis – mūsų, suaugusiųjų atsakomybė. Tikiu,
jog visi galime išmokti, nesvarbu, kokiame gyvenime etape esame.

Savo patirtimi dalinuosi žurnaluose, dienraščiuose, interneto portaluose, radijuje ir televizijoje (,,Tavo vaikas“, ,,Mažylis“, ,,Mamos žurnalas’’, ,,Raktas’’, ,,Mamai ir vaikui“, ,,Lietuvos rytas“ , ,,Natūralioji medicina“, ,,Prie kavos“,   www.15min.lt, www.delfi.lt, www.tavovaikas.lt, www.tv3.lt, ,,Žinių radijas“, ,,LRT“, ,,LNK’’ ir kt.).

 

 

Vaikų ir paauglių psichologė

Esu vaikų ir paauglių psichologė Ramunė Jarista. Vilniaus universitete baigiau psichologijos bakalauro bei edukacinės psichologijos magistro studijas. Turiu įvairialypės darbo su vaikais patirties – dirbau pedagoginį darbą darželiuose, vaikų dienos stovyklose, savanoriavau vaikų dienos centre, dirbu psichologe vaikų darželiuose bei mokykloje. Vaikų psichologe dirbu dvejus metus – konsultuoju tėvelius, pedagogus ir vaikus emocinių ir elgesio, mokymosi sunkumų, vaiko raidos ir kitais jiems svarbiais klausimais, tėveliams vedu tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), pedagogams rengiu pranešimus, paskaitas ar seminarus, vedu socialinių įgūdžių ugdymo bei kitokio pobūdžio prevencinius – edukacinius užsiėmimus vaikams, rengiu edukacinę video medžiagą, lankstinukus vaikams ir jų tėveliams, rašau straipsnius žurnale „Tavo vaikas“. Keliu savo kvalifikaciją, dalyvaudama įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, domiuosi naujausiais ir efektyviausiais vaiko pažinimo metodais, moksliniais straipsniais, įgytas žinias bei įgūdžius nuolat taikau praktikoje.

Tikiu, kad giliai viduje kiekvienas vaikas nori būti išgirstas, suprastas, gerbiamas ir mylimas, o vienoks ar kitoks vaiko elgesys yra jo vidinio pasaulio atspindys. Mes suaugusieji esame tam, kad būtume šalia vaikų kaip saugus ir patikimas uostas, kuriame jie galėtų būti savimi – atvirai išreikšti savo jausmus, mintis ir poreikius ir kartu kaip kelrodžiai, padedantys vaikui puoselėti savo vidinius resursus, save mylėti, siekti savo tikslų bei svajonių, mokytis naujų bei įtvirtinti turimus tinkamo elgesio modelius, gebant atsižvelgti ir gerbti kitus šalia esančius žmones ir tokiu būdu visavertiškai funkcionuoti sociume.

Vaikų ir paauglių psichologė

Esu psichologė Rozalija Karalkevičiūtė. Išsilavinimą įgijau Vytauto didžiojo universitete (psichologijos bakalauro ir mokytojo kvalifikaciją, Vystymosi psichologijos magistro laipsnį). Patirtį dirbant su vaikais, paaugliais ir suaugusiaisiais kaupiu nuo 2015m. Teikiu konsultacijas vaikams, paaugliams, tėvams,  globėjams, įtėviams. Vedu grupinius užsiėmimus vaikams ir paaugliams. Intensyviai dirbu su vaikais patyrusiais psichologinių traumų, susiduriančiais su įvairaus pobūdžio emocijų ir elgesio problemomis. Mano tikslas padėti rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus, geriau suprasti savo ir vaiko savijautą, elgesio motyvus, atrasti sprendimus bei padėti kelyje į juos, konsultuoti auklėjimo klausimais. Nuolat keliu savo kvalifikaciją domėdamasi vaiko raida, pažinimu, pagalbos vaikui, šeimai galimybėmis.

Tikiu, kad tėvystė – ne tik džiaugsmas, bet ir didžiausia atsakomybė. Esame surišti su vaiku visam gyvenimui, todėl kuriamas ryšys su vaiku mums be galo svarbus. Tikiu, kad niekada nevėlu ieškoti atsakymų geriau suprantant save ir savo vaiką, o prašyti pagalbos – stiprybės ženklas.