1.2% Parama

VšĮ Laimingas vaikas LT

Įmonės kodas 304914149

Mūsų tikslas – didinti paslaugų prieinamumą mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, kurie ieško kokybiškų, profesionalių ir konfidencialių paslaugų, tačiau neturi finansinių galimybių. Taip pat didinti paslaugų pasiekiamumą raidos sutrikimų turintiems vaikams. Šiems vaikučiams reikalinga itin intensyvi ir ilga pagalba, o su savo problema šeimos paliekamos vienos.

Savo darbe neretai, atsižvelgdami į klientų situaciją, suteikiame nuolaidas ar nemokamas konsultacijos. Tačiau mūsų galimybės ribotos.

Tad Jūsų skirti 1.2% GPM suteiktų galimybę didesniam vaikų ir jų šeimų ratui pasiekti jiems būtiną pagalba.

Šis Jūsų žingnis gali reikšmingai pakeisti vaiko gyvenimą ir ateitį.

Taip pat skiriame daug neapmokamo laiko  švietimui pozityvios tėvystės kausimais, dalinamės savo žiniomis ir patirtimi video, audio įrašuose, žurnalų, laikraščių ir internetiniuose straipsniuose. Iš klientų gauname patvirtinimą, jog tai jiems padeda. Tai reikalingas ir reikšmingas indėlis į šeimos gerovę bei vaikų ateitį.

Darome tai, kadangi tikime to svarba. Turėdamos daugiau finansinių resursų, galėtume organizuoti  nemokamų seminarų ir taip dar labiau didinti pozityviosios tėvystės žinių pasiekiamumą.

Jei nusprendėte, jog norite ir ir galite skirti 1.2% GPM VšĮ ,,Laimingas vaikas LT“, pateikiame informaciją, kaip tai galite padaryti.

Ačiū už Jūsų kelionę kartu!

Pildyti bei pateikti prašymą paramos skyrimui, gyventojai gali šiais būdais:

1.Elektroninkiu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (http://www.deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „DEKLARAVIMAS“ → „Pildyti formą“.

1) Filtro laukelyje „Formos kodas“ suveskite deklaracijos formos kodo ar pavadinimo fragmentą. Ieškokite formos kodu FR0512 v.4, kurios pavadinimas „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms”.

2) Paspaudus filtruoti, žemiau pateikiamas deklaracijų sąrašas su aprašymu. Paspaudus gaublį, formą pradėsite pildyti tiesiogiai portale.

Sistema automatiškai įtraukia Jūsų asmens kodą, vardą ir pavardę.

3) 5 langelyje Mokestinis laikotarpis” pasirinkite 2018, kadangi deklaruojate už praėjusius metus.

4) 6S langelyje pažymėkite varnelę Mokesčių dalį skiriu paramos gavėjams”.

5) Toliau keliaujame žemiau prie 1 eilutės stulpelio E1, pasirenkame gavėjo tipą 2 Paramos gavėjas”. 

6) Stulpelyje E2 nurodykite gavėjo identifikacinį numerį, t.y. įmonės kodą. Šiuo atveju, VŠĮ Laimingas vaikas LT” įmonės kodas yra: 304914149 .

7) Stulpelyje E3 turėtumėte nurodyti mokesčių dalies paskirtį. Norint savo dalį skirti bendrai Laimingo vaiko” veiklai, tiesiog įrašykite Laimingas vaikas”.

8) E4 stulpelyje turėtumėte nurodyti mokesčių dalies dydį procentais. Galite skirti 1 arba 2 procentus.

9) E5 stulpelyje turėtumėte nurodyti iki kurio mokestinio laikotarpio norėtumėte skirti savo mokesčių dalį, pvz. pasirinkus iki 2022 metų, Jums nebereikėtų kiekvienais metais pildyti tos pačios formos iš naujo ir mokesčių dalis būtų pervedama automatiškai.

10) Dešiniajame viršutiniame formos kampe paspauskite pasirašyti ir pateikti”.

2. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite čia: FR0512(4)

3. Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

VšĮ Laimingas vaikas LT

Įmonės kodas 304914149